Underhåll av din cykel

Ta hand om din cykel och få ut maximalt av den. Här kan du läsa mer om hur du rengör på bästa sätt, kontrollerar bromsarna och varför det är viktigt att ha koll på däcktrycket. Se till att besöka din återförsäljare en gång i halvåret så att de kan kontrollera din cykel.

Underhåll av cykel

Rengöring

Rengör din cykel med hjälp av vatten från en trädgårdsslang eller vattenkanna, undvik högtryckstvätt eller liknande då det kan skada vitala delar. Tänk på att vara varsam så att det inte kommer in vatten i framgaffeln. Kring de områden som är extra smutsiga, till exempel vid ramen eller kedjan, är det bra att använda rengöringsvätska avsedd för cyklar. Eventuellt behövs en trasa eller mjuk borste för att avlägsna kvarvarande smuts. För övriga delar fungerar mild tvål. Skölj av cykeln noggrant efter rengöringen så att inte tvålrester eller liknande produkter är kvar.

Sommar– och vinterrengöring

Under vintersäsongen är det bra att tvätta sin cykel ofta. Använd varmt vatten för att avlägsna vägsalt och på så sätt förhindra slitage på till exempel ramen. För att cykelns delar inte ska frysa efter rengöring bör du ställa den på en frostsäker plats. Det är också bra att smörja alla rörliga delar: kedja, kuggar och kugghjul, åtminstone en gång i veckan. Kom ihåg att använda en olja som är lämplig för säsongen. Har du en elcykel? Här kan du läsa mer om hur du gör den redo för sommaren.

Smörjning

Det är viktigt att smörja cykeln efter rengöring, var särskilt noga om du använt kedjerens. Tänk på att välja en olja som är avsedd för cykelkedjor och som är lämplig för säsongen. Vill du skämma bort din cykel lite extra? Smörj alla krom, aluminum och ståldelar med ett syrafritt vaselin. Genom att göra det undviker du eventuell oxidering av metallerna.

Bromsar

Kontrollera att dina bromsarna reagerar snabbt. Har din cykel fotbroms ska bakhjulet blockeras kortvarigt vid hård inbromsning och cykelns handbroms/rullbroms måste effektiv reducera hastigheten när du bromsar, utan att handbromsen är ordentligt nedtryck. Om så inte är fallet, är det viktigt att de justeras. I de flesta fall är det bäst att låta din återförsäljare justera bromsarna.

Däck

Efter rengöring och smörjning är det viktigt att du kontrollerar däcktrycket på din cykel. Bra däcktryck bidrar till att förhindra punktering och har du en elcykel kan en ordentligt pumpad cykel öka kapaciteten. Är däckets mönster slitet eller har sprickor bör det bytas ut. Är du osäker på vilket däcktryck din cykel ska ha, kan du hitta information i din manual här.

Lampor

Det ska finnas minst en fram och baklykta. Kontrollera att de fungerar, även under den ljusare delen av året. På så sätt syns du alltid bra i trafiken.

Batteri

Underhåll av batteri

Liksom alla andra cykeldelar behöver batteriet underhållas 1-2 gånger per år, det bör göras av din återförsäljare. Med tiden kommer batteriet behöva bytas ut.

Rengöring

Vid rengöring av batteriet bör du aldrig använda starka kemiska medel eller produkter som sliter på batteriets yta. Undvik också att hälla vatten på batteriet, torka istället med en fuktig trasa och avsluta med en kontaktspray på batteripolerna.

Uppladdning

Ju oftare du laddar ditt batteri, desto bättre. Gör det gärna efter varje cykeltur och undvik att vänta tills batteriet nästan är slut. Tänk på att alltid ladda i rumstemperatur och att vara försiktig när du ansluter laddaren till batteriet. Om laddarens kopplingspunkter skadas, riskerar batteriet att inte kunna laddas. Stäng alltid av laddaren när du avlägsnar batteriet. Om du är osäker på hur du ska göra kan du alltid be din återförsäljare att visa dig.

Extra underhåll

Använd kontaktspray på batteriets och styrenhetens poler. Det förhindrar att vatten och smuts tränger in. För att bevara plasten kring batteriet och styrenheten kan du behandla med silikonspray. Spraya en bomullsduk och gnid in plasten kring batteriet och styrenheten, undvik området kring polerna.

Förvaring

– Förvara batteriet på en kall och torr plats med bra ventilation. Undvik direktkontakt med solljus.
– Ladda batteriet fullt minst en gång varannan månad. Det bevarar kvaliteten på batteriet om det inte använts under en längre period.

Under vintern

När du ska ladda batteriet under vintermånaderna är det viktigt att tänka på att sätta batteriet i laddaren först när det nått rumstemperatur. Då försäkrar du dig om att eventuell kondens från temperaturskiftningar inte skadar batteriet. Om din cykel står under en längre period är det en bra idé att förvara batteriet inomhus.