Cykeltrafikomläggningen

Från högertrafik till hållbar trafik - nu lanserar Batavus cykeltrafikomläggningen.

Den rekordvarma sommaren har fått ännu fler att klimatvakna och vilja påverka situationen framåt. För drygt 50 år sedan bytte Sverige från vänstertrafik till högertrafik. Skälet var då ökad trafiksäkerhet för bilisterna. Nu är det dags att ta en annan problematik på allvar – vår miljö. Därför lanserar vi nu Cykeltrafikomläggningen. Ett initiativ som uppmanar företag och privatpersoner att i högre utsträckning välja cykeln framför andra mer miljöpåverkande transportsätt. 

Befolkningen i Sveriges storstäder väntas fortsätta växa kraftigt, och med det blir även trafiksituationen mer kritisk. Vi behöver hitta nya mer hållbara sätt att transportera oss. Sättet vi väljer att resa påverkar direkt vår egen, men också andra människors, hälsa.

I dagsläget tar lite för många personer i Sverige bilen till jobbet varje dag. Trots att allt fler bilar blir miljövänliga är det inte tillräckligt för att minska trafikens negativa effekter, som exempelvis luftföroreningar och ohälsosamma bullernivåer. För att skapa ett hållbart transportsystem måste därför biltrafiken minska. Antalet cyklister har ökat de senaste 5 åren, men ökningen går inte lika snabbt som den skulle kunna göra. Vi tror att elcykeln kan förbättra den statistiken avsevärt. Vi behöver bara få fler att prova. Att Elcykla är ett bra alternativ för dig som snabbt och smidigt vill transportera dig utan att behöva komma fram svettig.

Om fler valde att cykla skulle luften automatiskt förbättras rejält. Dessutom skulle den nödvändiga motionen även kunna göra människor friskare. Forskar har funnit att man genom detta skulle kunna förhindra förtida dödsfall.

Batavus jobbar dagligen för att få fler att transportera sig med cykel. Batavus har i över hundra år sålt cyklar och elcyklar runt om i Nederländerna och där varit bidragande till det gröna transportskiftet. I Sverige är de allra flesta måna om miljön på något sätt, och vi vill med Cykeltrafikomläggningen lansera ett initiativ som fortsätter uppmuntra till mer hållbara beteenden. Vi vill skapa en rörelse där företag och privatpersoner ansluter.

Är du ett företag eller privatperson och vill delta i initiativet skriv till oss och kolla in initiativet på våra sociala kanaler.