Tävlingsvillkor

Batavus Sveriges tävling pågår till och med den 6 sept 2018 kl. 23.59. Vinnaren utses och presenteras under sept månad 2018. Priset i tävlingen är Batavus el-cykel till ett värde upp till 23.000 kr.

Priset kan inte lösas in mot kontanter. Insänt tävlingsbidrag får inte strida mot svensk lag. Tävlingsjuryn består av representanter från Batavus Sverige. Juryn tar i sin bedömning hänsyn till motiveringens kreativa höjd. Juryns beslut kan inte överklagas. Vinnaren kommer att annonseras på Batavus Sveriges Facebook-sida. Vinnaren kommer att kontaktas via Facebook och bör återkomma till oss inom 2 veckor för att få ut sin vinst, annars väljer vi en ny vinnare.
Genom att delta i tävlingen ger deltagarna Batavus Sverige rätt att utan kostnad och utan ytterligare tillstånd publicera tävlingsbidragen samt vinnarnas namn på Batavus Sverige kanaler som webbsidor och sociala medier, samt i övrigt använda tävlingsbidragen för marknadsföringsändamål relaterat till Batavus Sverige (utan begränsning i tid, av kanal, geografiskt, i uttrycksform eller på annat sätt).

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.