10 tips för optimal användning av ditt batteri

Då en elcykel eller speed pedelec är en investering som du vill ha många års glädje av och batteriet är den dyraste delen, är det viktigt att ta hand om det på rätt sätt.

Batteriet är en mycket tillförlitlig kraftkälla, därför är det viktigt att hålla sig till rätt föreskrifter för att ladda och förvara batteriet. På så sätt kan du ha glädje av dinelcykel eller speed pedelec så länge som möjligt.

10 tips för att hålla din elcykels eller speed pedelecs batteri i bra skick

Läs först bruksanvisningen för specifika batteritips.

Ett viktigt tips för dem som vill hålla sin elcykels eller speed pedelecs batteri i bra skick: läs bruksanvisningen. I bruksanvisningen finns specifika tips för det medföljande batteriet. Där beskrivs till exempel hur och var batteriet kan och får laddas.

Använd endast den medföljandeladdaren. Laddare som är kopior kan skada batteriet.

Att använda en godtycklig laddare för att ladda batteriet kan skada batteriet. Ett medföljande laddar- och batteripaket har avpassats på fabriken, vilket leder till en optimal laddningsprocess. Om du ändå vill använda en laddare som inte är original, rekommenderar vi att du för säkerhets skull rådgör med en auktoriserad återförsäljare eller tillver-karen av elcykeln eller speed pedelec.

Koppla bort batteriet från laddaren när det är fulladdat (om inget annat anges av tillverkaren).
Detta förlänger batteriets livslängd.

En elcykels eller speed pedelecs batteri åldras snabbare om du låter det vara anslutet till elnätet efter laddning. Des-sutom förbrukar du el i onödan när du fortsätter att ladda ett fulladdat batteri.

Exponera inte batteriet och laddaren för minusgrader eller direkt solljus,
ladda företrädesvis i rumstemperatur och förvara även batteriet och ladda-ren på denna plats.

Genom att ladda batteriet i rumstempe-ratur och inte i minusgrader eller direkt solljus, förhindrar du att det åldras snabbare och förlorar kapacitet. Vid laddning i direkt solljus, kan laddaren och batteriet överhettas och laddaren kan även börja uppvisa fel. Slutligen kan även långvarig exponering för fukt orsaka batteriproblem, därför rekom-menderas att inte förvara och ladda batteriet i en fuktig miljö.

Använder du inte batteriet så ofta?Ladda det ändå regelbundet (minst en gång var tredje månad).
Ett litiumjonbatteri laddas ur långsamt, vilket kan skada batteriet vid en för låg spänning.

Många användare använder upp batterikraften och lägger sedan undan batteriet urladdat, för att ladda det
vid ett senare tillfälle. Men batteriet behöver dock en lägsta spänning, så att laddaren ”känner igen” batteriet. När du försöker att ladda ett för urladdat batteri, är det möjligt att laddaren inte längre känner igen batteriet och därför inte heller laddar det. Dessutom kan

Har batteriet tappats, skadats eller deformerats? Förvara inte batteriet inomhus och
lämna det snarast till en auktoriserad återförsäljare.

Har du tappat batteriet, buktar det eller är det deformerat? Då kan det vara ska-dat och instabilt, även utan att du ser det med blotta ögat. Du kan då lämna det till en auktoriserad återförsäljare.

Se till att det finns rökdetektorer i utrymmet där batteriet laddas.

Om någonting mot förmodan skulle gå fel vid laddningen av batteriet, får du åtminstone en varning i tid och eventuella skador kan begränsas.

Låt alltid en auktoriserad återförsäljare underhålla batteriet.

Ett litiumjonbatteri behöver i princip inte underhållas. Fungerar inte elcykelns eller speed pedelecs batteri som det ska, uppvisar det fel eller kan du inte ladda det längre? Öppna eller repa-rera aldrig batteriet själv, kontakta en auktoriserad återförsäljare som kan gå igenom batteriet.

När du laddar batteriet, lägg det på en öppen, stabil och icke-brännbar plats.

Det är viktigt att laddaren och batteriet kan ligga stabilt och inte kan överhettas. Täck därför inte över laddaren och batteriet och lägg dem till exempel inte på en kudde, en bunt papper eller en lutande yta.

Ladda företrädesvis batteriet under dagen.

Det är klokt att alltid vara i närheten när batteriet laddas. Då kan du agera direkt om någonting oväntat händer och om någonting går fel under laddningsprocessen.