Registrering av elcykel

Leverantören av batteriet lämnar garanti för alla material- eller tillverkningsfel gällande batteriet om följande villkor uppfylls:
Du kan uppvisa ett garantibevis eller ett kvitto. Garantiperioden inleds på inköpsdatumet.

Garantin täcker inte normalt slitage och åldrande
Garantin blir ogiltig när en fullständig urladdning konstateras.
Rengör inte cykeln med högtryckstvätt. En alltför kraftfull vattenstråle kan skada elektroniken detta gör då garantin ogiltig.
En årlig service måste göras enligt serviceboken för att garantin ska gälla.

Tillverkaren är inte ansvarig för olyckor eller fel som orsakas av felaktig användning av (delar av) e-cykeln.