Batteribyteskampanj

BYTESKAMPANJ FÖR ETT BEGRÄNSAT ANTAL BATTERIER TILLVERKADE 2017 & 2018.

Från våra kvalitetsanalyser av förbrukade 400 Wh litiumjonbatterier, har vi kunnat konstatera att battericellerna i ett begränsat antal Batavus elcykelbatterier kan vara skadade. Skadan kan bland annat ha uppstått av att cykeln, med batteri, har vält, eller att batteriet på annat sätt har fått stötar. Vid en sådan skada kan fukt tränga in i ett begränsat antal batterier i en viss produktionsserie från 2017 och 2018. Batterierna har serienummer BYJ1701xxxx till och med BYJ1737xxxx. Fukt kan skada elektroniken i batteriet, varpå batteriet krånglar eller slutar att fungera. I vissa fall kan det leda till överhettning och i mycket sällsynta fall orsaka brand.

Våra konsumenters säkerhet är högsta prioritet för Batavus. Därför erbjuder vi, på eget initiativ, möjligheten att kostnadsfritt byta sitt batteri, om det hör till de nämnda serienumren.

För att kontrollera om din Batavus elcykels batteri omfattas av byteskampanjen, ber vi dig att fylla i batteriets serienummer. Serienumret hittar du på batteriets ena sida, se bilden:

Battery serialnumber

Serienummret börjar med BYJ

Kolla ditt batteri